Nesebin düzeltilmesi -Soybağının reddi -Babalık davası Yargıtay HGK kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/2-572 Karar: 2005/551 Karar Tarihi: 28.09.2005 ÖZET: Soybağına ilişkin hükümler Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılır. Ancak nüfus kayıtlarının davacının talebi gibi düzeltilebilmesi için öncelikle gerçek anne-babanın dolayısı ile soy bağının tespit edilmesi gerekir. O halde her iki davanın birlikte açılması halinde […]

Miras Hukuku

Miras hukuku; temelde miras bırakanın vefatından önce gerçekleştirdiği işlemler ve vefatından sonra mirasçılar arasında mal ve hakların paylaşılması konusunu düzenleyen hukuk dalıdır. Bu kapsamda mirasçılık belgesi alınması Veraset ilamının iptali davaları, Tasarrufun İptali davaları, Denkleştirme ve Tenkis Davaları başta olmak üzere miras hukukunu ilgilendiren her tür davanın açılması ve sürdürülmesi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.