Anayasa Mahkemesi, ceza mahkemelerinde temyiz harcını iptal etti

Resmî Gazete    Sayı : 28157    29 Aralık 2011 PERŞEMBE  ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı    : 2011/54 Karar Sayısı : 2011/142 Karar Günü : 20.10.2011   İTİRAZ YOLUNA BAŞVURANLAR : 1- Eskişehir Çocuk Mahkemesi                (Esas Sayısı: 2011/54) 2- Şişli 14. Asliye Ceza Mahkemesi         (Esas Sayısı: 2011/57) 3- Kilis 2. Asliye Ceza Mahkemesi           (Esas Sayısı: 2011/66) 4- Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi       (Esas Sayısı: 2011/69) 5- Nazilli Ağır Ceza […]

Boşanma davası- Örnek karar

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatlarımızdan bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.  AİLE MAHKEMESİ DAVACI : C VEKİLİ : Av. DAVALI : E DAVA : Boşanma Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ […]

Sigortasız işçi çalıştırma – İdari ara cezası iptali – Örnek karar

İSTANBUL BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Esas No: 2011/18021 Karar No: 2012/1620 Karar Tarihi : 26/01/2012 ÖZET:  5510 sayılı Kanun’un yukarıda yer verilen 59/7. maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının “denetim elemanlarınca” yapılan denetimlerde elde edilen tespitlere göre davalı idareye yapılan bildirimlerin esas alınarak işlem yapılabileceği açık şekilde belirtilmiş ise de, yasada sayılan bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediğini hususunun açıkça […]

Soyadı değişikliği davası- Örnek karar

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ S ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARIDIR DAVACI : A. VEKİLLERİ : Av. DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DAVA : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili 05.10.2010 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; […]

Haksız yakalama-gözaltı nedeniyle tazminat davası

Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz. Avukatlarımızdan bilgi almak için E-mail: [email protected] ÖZET: Gözaltına alınıp 12 gözaltında tutulan, daha sonra hakkında takipsizlik kararı (kovuşturmaya yer olmadığına dair karar) verilen davacıya 500 TL manevi tazminatın, yakalama tarihinden itibaren yıllık %9 yasal […]

Organik bağ ve birlikte istihdam durumunda müşterek müteselsil sorumluluk

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ – GEREKÇELİ KARAR DAVA : Kayıt Kabul Mahkememizde görülmekte bulunan Kayıt Kabul davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin 16/06/2010 harç makbuzu tarihli dava dilekçesinde özetle, Müvekkilinin müflis şirket X A.Ş ye ait bulunan işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile işçi olarak çalıştığını, fakat sigorta primlerinin Y Ltd adına yatırıldığını, […]

Kıdem ihbar tazminatı örnek karar

… İŞ MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR DAVA : Alacak Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak davasının açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili Mahkememize vermiş olduğu dilekçe ile müvekkilinin davalıya ait işyerinde … tarihinden … tarihine kadar çalıştığını, iş akdinin davalı tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiğini beyan ederek, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının toplamı olan …-TL’nin davalıdan […]