Primlerin zamanında ödenmemesinin sonuçları- İşçinin iş görmekten kaçınma ve haklı nedenle fesih hakkı

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/2219 KARAR NO : 2012/16640 ÖZET : Primlerin gününde ödenmemesi halinde işçinin Kanun’un 24/ II (e) bendi uyarınca iş sözleşmesini haklı olarak feshetmesi mümkündür. Yine prim ödemelerinin yirmi gün ve daha fazla süreyle ödenmemiş olması halinde işçinin aynı yasanın 34. maddesine göre iş görmekten kaçınma hakkı söze konu olur. DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. […]