İcra Hukuku

İcra Hukuku, bir hakkın yerine etirilmesini veya bir alacağın tahsilini amaçlayan hukuk dalıdır. Mahkeme kararıyla sabit olmuş alacaklar veya bono (senet) yahut çek gibi belgeye bağlı alacakların yanısıra herhangi bir belgeye bağlanmamış alacaklar da icra kanalıyla tahsil edilebilir. İcra takibi; kira borcunun, nafakanın veya başka bir alacağın ödenmesi; bir malın teslimi, anne veya babann çocukla […]