Sözleşmeli personelin naklen atanmasında / görev yeri değişikliğinde harcırah ödenmesi gerektiğine dair

MALATYA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2013/567 KARAR NO : 2013/725 İSTEMİN ÖZETİ : Davacının Malatya İli, Doğanyol İlçesi’nde 657 sayılı Yasanın 4/B. maddesi kapsamında sözleşmeli ziraat mühendisi olarak görev yapmakta iken Malatya Merkez Karagöz Köyü’ne naklen atanması nedeniyle tarafına sürekli görev yolluğu ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine dair 31.01.2012 tarih ve 2069 sayılı işlemin iptali istemiyle […]