Soyadı değiştirme davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 1989/1012 K. 1989/2375 T. 2.3.1989 • SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 743/m.38 ÖZET : Nüfustaki sicil kaydının değiştirilmesine mahkemece karar verileceğinden, soyadı değişiklik isteminin haklı olup olmadığının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir. Haklı nedenin varlığı durumunda soyadının değiştirilmesi olasıdır. DAVA VE KARAR : Dava dilekçesinde “Kunter” olan soyadının “Üsmen” olarak tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

Cezaevine yasak eşya sokma- beşeri yanılgı

YARGITAY Ceza Genel Kurulu Esas: 2004/4-134 Karar: 2004/156 Karar Tarihi: 06.07.2004 ÖZET: Sanığın müvekkilleri ile görüşmek için gittiği cezaevine, çantasının içinde şarjı ve kontörü kalmamış cep telefonu bulunduğu halde girmek isterken X-Ray cihazı ile yapılan kontrol sonucu durumun fark edildiği, sanığın dosyadaki kanıtlarla uyumlu bulunan ve aksi kanıtlanamayan savunmasına göre olayın beşeri bir yanılgıdan ileri […]

Telefonla tehdit – soyut iddia – beraat verilmesi gerektiği

T.C. YARGITAY 2. CEZA DAİRESİ E. 2004/5702 K. 2005/18847 T. 22.9.2005 ÖZET : Dosya içerisindeki telefon kayıtlarına göre sanıklardan Ferahi adına kayıtlı cep telefon numarasından suç tarihinden öncesinde duygusal arkadaşlık yaptığı müştekinin cep telefon numarasının muhtelif zamanlarda arandığı sabit ise de; sanıkların müştekiye tehdit içerir söz sarf ettiklerine dair müştekinin soyut iddiasından başka sanıkların bu […]

35’e göre tebligat- Usulsüz tebligat

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/18371 KARAR NO : 2013/6622 DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Teminat senedi – Senedin arkasına yazılan kayıt

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/20008 KARAR NO : 2012/27470 TARİHİ : 16/12/2010 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten […]