Soyadı değiştirme davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 1989/1012 K. 1989/2375 T. 2.3.1989 • SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 743/m.38 ÖZET : Nüfustaki sicil kaydının değiştirilmesine mahkemece karar verileceğinden, soyadı değişiklik isteminin haklı olup olmadığının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir. Haklı nedenin varlığı durumunda soyadının değiştirilmesi olasıdır. DAVA VE KARAR : Dava dilekçesinde “Kunter” olan soyadının “Üsmen” olarak tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

35’e göre tebligat- Usulsüz tebligat

YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/18371 KARAR NO : 2013/6622 DAVA : Davacı, uğratılan kurum zararının tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Teminat senedi – Senedin arkasına yazılan kayıt

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/20008 KARAR NO : 2012/27470 TARİHİ : 16/12/2010 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten […]