Nesebin düzeltilmesi -Soybağının reddi -Babalık davası Yargıtay HGK kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/2-572 Karar: 2005/551 Karar Tarihi: 28.09.2005 ÖZET: Soybağına ilişkin hükümler Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılır. Ancak nüfus kayıtlarının davacının talebi gibi düzeltilebilmesi için öncelikle gerçek anne-babanın dolayısı ile soy bağının tespit edilmesi gerekir. O halde her iki davanın birlikte açılması halinde […]