Hayatın olağan akışı içerisinde; gerçek veya tüzel kişilerle birçok sözleşme ilişkisine girer ve bu sözleşme ilişkileri içerisinde belirli haklar elde ettiğimiz gibi buna karşılık borç altına gireriz. Sözleşmeler ve Borçlar Hukuku; bu ilişkilerin kurulmasının hazırlık aşamalarını da içine alan, karşılıklı edimlerin ifa edilmemesinden veya eksik yahut ayıplı ifadan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen zengin bir hukuk dalıdır.

Bu kapsamda müvekkillerimize hukuki danışmanlığın yanısıra sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşmeden doğan her türlü dava, takip ve talep haklarının kullandırılmasına yönelik avukatlık hizmeti vermekteyiz.