Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları,

Nafaka Davası,

Maddi ve Manevi Tazminat Davası,

Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi veya Bedelinin Tahsili Davası,

Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davaları,

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları

başta olmak üzere Aile Hukuku’ndan kaynaklanan her nevi dava ve talebin ilgili merciler eliyle ileri sürülmesi.