Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatlarımızdan bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.

Apostille

T.C. … AİLE MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

DAVA: Tanıma Ve Tenfiz

KARAR TARİHİ: 10/02/2015

Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekilinin Av. … tarihli dava dilekçesinde özetle, tarafların … Eyaleti … Hakimliğinin … tarih … sayılı … kesinleşme tarihli karar ile boşanmalarına karar verildiğini, kararının tanınmasını talep ve dava etmiştir. Davalı … adına dava dilekçesi , tensip tutanağı ve duruşma tarihinin tebliğ edildiği , Davalı vekili olarak Av … ‘ ın vekaletnamesini sunduğu , ve … tarihli celsede davayı kabul beyanında bulunduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan … tarihli celsede; davacı vekili hazır bulunarak başkaca delil bildirmeyeceklerini ve tahkikat aşamasına geçilmesini, yabancı mahkeme kararının tanımasına ve tenfize karar verilmesini isteyerek taleplerini tekrar etmişlerdir. Tarafların aile kayıt tablosu alınıp incelenmiş evli oldukları tespit edilmiştir.

Tenfizi istenen yabancı mahkeme ilamının o ülke makamları tarafından verilen onanmış aslı ve onanmış tercümesi, ilamın kesinleştiğini gösteren, kararı veren ülke makamınca usulen onanmış yazı (apostille) ile tercümesi ibraz edilmiştir.

Toplanan delillerde tarafların … tarihinde evlendikleri , müşterek … isimli bir oğulları bulunduğunu , … Hakimliğinin … tarih … sayılı … kesinleşme tarihli kararı ile boşandıkları anlaşılmıştır. 5718 sayılı yasanın 58 maddesine göre yasal tanıma koşulları oluşmakla taraf vekillerinin beyanları da nazara alınarak davanın kabülüne karar verilmesi gerekmiş ve aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

H Ü K Ü M / Açıklanan nedenlerle ; Davanın KABULÜNE

… Eyaleti … Hakimliğinin … tarih … sayılı … kesinleşme tarihli kararın boşanma hükmü yönünden TANINMASINA VE TENFİZİNE ; Tanınan karar gereğince  … nüfusa kayıtlı .. kızı … doğumlu … TC Kimlik Numaralı davacı … ile, … nüfusa kayıtlı … oğlu , … doğumlu … ‘in BOŞANMALARINA ,

Karar kesinleştikten sonra tescil için nufüs müdürlüğüne müzekkere yazılmasına

Dair 6100 sayılı yasanın geçici 3. maddesi gereğince kararın taraflara tebliğinden itibaren 15 günlük yasal sürede temyizi kabil olmak üzere davacı vekilinin ve davalı vekilinin yüzüne karşı verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.10/02/2015