Haksız yakalama, gözaltı ya da tutuklama ile ilgili dava açmak istiyorsanız, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı önemle tavsiye ederiz.

Avukatlarımızdan bilgi almak için

E-mail: [email protected]


ÖZET: 14 saat gözaltında kaldıktan sonra hakkında takipsizlik kararı verilen davacıya, 1.500 TL manevi tazminat ve 39,95 TL maddi tazminatın yakalanma tarihinden tarihinden itibaren (yıllık %9) yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmiştir.


 

BAKIRKÖY …. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2012/.. Esas KARAR NO: 2013/..

GEREKÇELİ KARAR

DAVACI: E.A.

DAVALI : Maliye Hazinesi

DAVA : Haksız Yakalama ve gözaltı nedeni ile tazminat

DAVA TARİHİ: 28/02/2012

Davacı vekili tarafından verilen dava dilekçesi üzerine mahkememizce Naip Hakim Tayin edilen Üyenin incelemesini bitirip rapor ibraz etmiş olmakla;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: TALEP : Davacı vekili 28/02/2012 havale tarihli dilekçesini tekrarla davacının mala zarar verme suçları ile 16/11/2011 tarihinde gece saat 01:00 sularında arkadaşı ile eve giderken ve herhangi bir eylemi bulunmamasına rağmen yakalanarak gözaltına alındığını gece 01:00’dan ertesi gün saat 15:00 ‘a kadar gözatında kaldığını, savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldığını,toplamda bir gece bir gündüz gözaltında kaldığını hakkında herhangi bir şikayet olmaması nedeni ile hakkında KYOK verildiğini,davacının soruşturmada,Avukatlık ücreti olarak Avukatına 500.00 TL ödediğini,davacının ev işlerinde günlük 60.00 TL yevmiye ile çalışması nedeni ile bir günlük iş kaybı nedeni ile 60.00 TL maddi zarara uğradığını haksız olarak gözaltına alınması nedeni ile ağır depresyon geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu maddi ve manevi zarara uğradığını bu nedenle 560.00 TL maddi, 5.000 TL manevi olmak üzere toplam 5.560.00 TL tazminatın mağduriyet tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte hüküm altına alınmasını yargılama gideri ve vekalet ücretinin de davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ettikten sonra 04/06/2012 tarihli ıslah dilekçesi ile de toplam 5.560.00 TL maddi ve manevi tazminatın yakalama ve gözaltı tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren hüküm altına alınmasını talep etmiştir.

DAVALI VEKİLİ : Davalı Hazine vekili davanın reddini talep etmiştir.

İDDİA MAKAMI :Davacının CMK 141/1-e mad.uyarınca tazminat talep etme hakkının ortaya çıktığı anlaşılmakla bilirkişi raporu ile tespit edilen 39,95 TL maddi tazminat ile mahkeme tarafından uygun görülecek miktarda manevi tazminata hüküm olunması talep ve mütalaa etmiştir.

DELİLLER : … atılı suçun mala zarar verme suç tarihinin 16/11/2011 olduğu şüphelilere atılı suçun şikayete bağlı bir suç olması ,şüphelilerin eylemleri nedeni ile herhangi bir şikayetçinin bulunmaması nedeni ile olayla ilgili olarak Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği KYOK’da 06/12/2011 tarihinde davacının bizzat kendi imzasına tebliğ edildiği KYOK’ında yasal 15 günlük süre de itiraz edilmemesi nedeni ile davacı yönünden 24/12/2011 tarihinde kesinleşmiş olduğunun anlaşıldığı ,davacı ile arkadaşının olay tarihi olan 16/11/2012 günü gece saat 01:10 sıralarında Gaziosmanpaşa İsmetpaşa caddesinde bir binanın duvarına siyah sprey boya ile yazı yazdıkları iddiası ile mala zarar verme eylemi nedeni polis ekibince yakalanarak Polis Merkezi’nde 16/11/2012 günü saat 02:00 sıralarında gözaltına alındıkları, saat 03:30 sıralarında nöbetçi Cumhuriyet Savcısına haber verilerek saat 03:45 sıralarında nezarete alındıklarını 16/11/2012 günü saat 13:00 sıralarında GOP Cumhuriyet Savcılığına sevk edildikleri saat 05:00 sıralarında nöbetçi Cumhuriyet Savcısının sözlü olarak gözaltına alma talimatının yazılı emre dönüştürüldüğü ,şüphelilerin nezarethaneye alınmasına ilişkin kayıtlarının nezarethane kaydına ait deftere usulüne uygun şekilde kaydedildiği ,Cumhuriyet Savcısı ile telefon görüşme ve alınma emirlerine ilişkin tutanak düzenlediği usulüne uygun şekilde yakalama ve gözaltına alma tutanağı ile yasal haklara ilişkin şüpheli ve sanık hakları formunun düzenlediği ve şüphelilere tebliğ edildiği Genel Adli Muayene Raporlarının alındığı anlaşılmış ise de CMK 161/2 maddesi gereğince adli kolluk görevlilerinin el koydukları olayları yakalanan kişiler ile uygulamanın tedbirlerini emrinde çalıştıkları Cumhuriyet Savcısının derhal bildirmek zorunda olmasına rağmen 16/11/2012 günü geceleyin saat 01:10 sıralarında yakalanmış olan davacı hakkındaki yakalama işlemi ile saat 02:00 sıralarında gözaltına alınma işleminin derhal Cumhuriyet Savcısına bildirilmesi gerekirken 16/11/2012 günü saat 03:30 sıralarında makul süre geçtikten sonra bildirildiği ,ayrıca davacının iddialarının doğrulayan tanık olarak dinlenen D.D.E’nin olay gecesi davacı ile birlikte eve gittikleri sırada sivil polis ekipleri tarafından hangi suç ile suçlandıkları bildirilmeden yakalanıp gözaltına alındıkları saat 01:00 sıralarında GOP Cumhuriyet Savcılığına ifade vermek için çıktıklarında suçlamayla ilgili olarak hakkında herhangi bir şikayet ve ihbar bulunup bulunmadığının kendilerine tebliğ edilmediği, küçük bir oda da saatlerce ayakta görvli polislerce sorgulandıkları, sorgulamanın baskı ve tehdit altında yapıldığını, avukat görüşme odası olarak kaldıkları yerde kaldıkları süre içerisinde kendilerine yiyecek ve içecek verilmediği, havanın soğuk olmasına rağmen de üzerlerine örtecek battaniye verilmediği, uygun yatacak bir yer gösterilmediği, çok yorgun ve uykusuz olması nedeni ile ayakta ifade vermek istemeyip oturmak istemlerine rağmen ifadelerinin ayakta alındığı anlaşıldığı yakalama ve gözaltına alınma işlemlerinin Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının gecikmeksizin bildirilmemesi nedeni ile bu işlemlerin usulüne uygun bir şekilde yapılmadığı davacının polis ifade verme yönetmeliğine uygun olarak alınmadığı, CMK 90/1 -a maddesi gereğince kişiye suç işlerken rastlanması halinde kolluk görevlilerinin yakalama yetkisi bilinmekle beraber yakalamanın hangi suçlamaya ait olduğu atılı suçun takibi şikayete bağlı olan suçlardan bulunması nedeni ile suçlamayla ilgili ihbar veya bir şikayetçi bulunup bulunmadığı hususlarında davacıya usulüne uygun biçimde bildiririlmemesi nedeni ile de gözaltına alma ve yakalama işlemlerinin usulüne uygun biçimde yapılmadığı bu nedenden davacının konuma uygun uygun olarak yakalanmış olduğu kabul edilse de davacı hakkında yakalandıktan sonra KYOK’ın verilmesi nedeni ile davacının yakalanıp gözaltına alınmasının haksız olduğu davacı tarafının iddialarını doğrulayan tanığın anlatımı … Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 18/11/2011 tarih ve 2011/35061-11871 soruşturma ve karar nolu KYOK ve tüm dosya kapsamı ile anlaşıldığı davacının mahkemesinin yargı çevresi olan Sultangazi /İSTANBUL adresinde ikamet ettiği ,Üsküdar’da ev işlerinde çalışıp ortalama 2500 TL gelirinin bulunduğu iddia edilmesine rağmen davacı vekilini tarafından elde edilen geliri ve miktarını gösterir herhangi bir belgenin de ibraz edilmediği bilirkişi tarafından düzenlenen 14/01/2013 tarihli bilirkişi raporu ile davacının maddi kazanç kaybının 39,95 TL olduğunun tespit edildiği her ne kadar davacı vekili tarafından soruşturma aşamasında serbest meslek makbuzu karşılığı avukata ödenen 500,00 TL nin de maddi tazminat kapsamında davalıdan tahsiline,karar verilmesi talep edilmiş ise de serbest meslek makbuzu düzenlenme tarihinin 02/01/2012 olduğu bu makbuzun KYOK’un kesinleşmesinden sonra verildiği ancak KYOK ‘dan önce avukata ödenen serbest meslek makbuzu karşılığı makul orandaki avukatlık ücretinin talep edilebileceği de dikkate alındığında davacının haksız olarak gözaltında kalması nedeni ile bilirkişi raporunda tespit edilen 39,95 TL maddi tazminatın davacı vekilinin ıslah dilekçesi davalı hazine vekiline usulüne uygun olarak tebliğ edilmemesine rağmen herhangi bir beyanda bulunmadığı da gözetilerek haksız yakalama ve gözaltı tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi davacı vekiline fazlaya ilişkin maddi tazminat isteminin reddine karar verilmesi uygun görülmüş olup davacının haksız olarak yakalanıp yaklaşık 13 saat kadar haksız olarak gözaltında kalması nedeni ile işlemlerinin niteliği ve süresi davacının sosyal ve ekonomik durumu hak ve nesafet kuralları ile verilecek tazminatın zenginleşme aracı olmaması kuralı da gözetilerek takdiren 1.500.00 TL manevi tazminatın haksız gözaltı tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine fazlaya ilişkin talebin reddine ,oy birliği ile karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE: 1- Davacı vekilin davacı yönünden talep etmiş olduğu manevi tazminat talebinin kısmen kabulü ile Mahkememizce takdir edilen 1.500.00 TL manevi tazminatın haksız gözaltına alınma tarihi olan 16/11/2011 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine,fazlaya ilişkin talebin reddine, 2- Davacı vekilinin davacı yönünden talep etmiş olduğu maddi tazminat isteminin kısmen kabulü ile bilirkişi raporu ile tespit edilen 39,95 TL maddi tazminatın gözaltı tarihi olan 16/11/2011tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı hazineden alınarak davacıya verilmesine ,fazlaya ilişkin talebin reddine, oybirliği ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı.08/03/2013