İdare hukuku alanında müvekkillerimize verdiğimiz danışmanlık ve avukatlık hizmetini; temel olarak idarenin gerçekleştirdiği idari işlem ve eylemlere ve idari yaptırımlara karşı idare mahkemeleri nezdinde açılacak idari işlemin iptali davaları ile tam yargı davaları teşkil etmektedir.

İptal davası ile idarenin gerçekleştirdiği işlemlerin amaç, sebep, konu, yetki ve şekil unsurları bakımından sakat olmnası halinde bu işlemlerin iptali sağlanmaktadır. Hukuka açıkça aykırı bir işlemlerin yürütülmesi durumunda meydana gelecek zararların engellenmesi bakımından önemli bir kurum olan yürütmenin durdurulması kararlarının alınması önem taşımaktadır.

Yine idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı meydana gelen her türlü zararın tazmin ve tahsili için “tam yargı davası” adı verilen tazminat davalarının açılması da bu başlık altında yürütülen hizmetlerimizdendir.