Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler ( Türkiye, Avrupa Konseyi’nin bir üyesidir), üye devletlerde yaşanan  ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin uygulanmamasından kaynaklanan insan hakları ihlâllerinin tespiti için, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni kurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1987 tarihinden itibaren, vatandaşlarının Mahkeme nezdinde bireysel başvuru hakkını kabul etmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve protokollerinde düzenlenmiş olan haklarından birinin devlet tarafından ihlal edildiğini düşünen her kes, devlet aleyhine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurabilir. Bu başvurunun temel amacı ihlalin tespiti ve buna bağlı olarak ihlalin giderilmesi ve uğranılan maddi ve manevi zararların tazminidir.

Bu kapsamda hakkı ihlal edilen kişilerin başvurularının hazırlanması, mahkemeye iletilmesi ve sonrasında mahkeme ile yazışmaların yapılması, istenilen bilgi ve belgelerin ulaştırılması işlemleri tarafımıza yürütülmektedir.