İşçi-İşveren ilişkisinin kurulması aşamasında İş Sözleşmesinin düzenlenmesi,

İş Sözleşmesinin feshi durumunda taraflar arasında doğabilecek her nevi uyuşmazlığın uzlaşma veya dava yoluyla çözümü,

Kıdem ve İhbar Tazminatına ilişkin davalar,

İşe İade Davaları,

İş Kazası ve Meslek Hastalığından Kaynaklanan davalar,

Hizmet Tespiti davaları,

Sendikal Tazminat veya Kötüniyet Tazminatı Davaları,

başta olmak üzere Hizmet İlişkisinden doğan her tür uyuşmazlığın çözümünde vekillik ve danışmanlık hizmeti