Kaynak: hukukmedeniyeti.org

672 Sayılı KHK ile ihraç edilenler tarafından İdare Mahkemesine açılan davada ilk karar verildi. Davacı öğretmen, 672 sayılı KHK kapsamında Resmi Gazetede yayınlanan Listede adının yer aldığını , neyle suçlandığını bilmediğini, Fetö ile hiçbir irtibatının bulunmadığını belireterek çen sürelere ait zararının giderilmesini ihraç işleminin iptali ile açıkta geçen sürelere ait zararının giderilmesin talebiyle idari yargıya başvurdu.
 
 
YARGISAL DENETİME TABİ İDARİ BİR İŞLEM BULUNMADIĞINDAN
 
 
Başvuruyu inceleyen Trabzon İdare Mahkemesi davacının 672 sayılı kararname kapsamında idari işlem olmaksızın ihraç edilmiş olduğunu ve yarısal denetime tabi bir idari işlem bulunmadığından, KHK’ların denetiminin de idari yargıda imkanı olmadığıdan davanın incelenmeksizin reddine karar verdi.
 
Zaten Anayasa Mahkemesi daha önce vermiş olduğu kararda yasa ile bireysel idari işlem yapılabileceği görüşünü açıklamıştı. Buna ilişkin haber şu şekilde :
 

KHK ile göreve son verilemez

KHK ile bireysel -idari işlem tesis edilemeyeceği gerekçesiyle KHK ile göreve son verilip verilemeyeceği tartışılmakla birlikte bu hususta Anayasa Mahkemesi daha önce zaten bir karar vermiş bulunmaktadır.

 
2014 yılında 6524 sayılı yasa ile HSYK/haberleri/” title=”HSYK haberleri”>HSYK ve çeşitli kurumların yapısında değişiklik yapılırken bu kurumların organlarında görev yapan kamu görevlilerinin de görevine kanuni düzenleme ile son verilmişti. Bu düzenlemenin cemaatin yargıdaki örgütlenmesini tasfiyeye yönelik olduğu da kamuoyunda dillendirilmişti.
 
Anayasa Mahkemesi bu yasının iptaline ilişkin başvuruda  “Kamu personeli olarak görev yapan kişilerin bulundukları görevlerden alınmalarını gerektiren haklı bir neden olmadıkça görevlerine son verilememesi, hukuki güvenlik ilkesinin bir gereğidir. Kamu personelinin bulundukları görevden alınma ve başka bir göreve atanmalarının, haklarında bu yönde idari işlem tesis edilmesi ile gerçekleşmesi kural olmakla birlikte, hukuki ve fiili zorunluluk hallerinde bu hususlarda yasal düzenlemeler yapılabileceği de kabul edilmektedir. Söz konusu zorunluluklar nedeniyle getirilen ve ilgililerin kazanılmış haklarını ihlal etmeyen düzenlemeler, hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturmaz.” şeklinde karar verilmiştir.
 
Anayasanın 148/1 fıkrası uyarınca, OHAL, sıkıyönetim ve savaş hallerinde çıkarılan KHK’lar hakkında Anayasa’ya aykırılığı iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) dava açılamayacağından KHK’ya ekli liste ile meslekten ihraç edilenler açısından meslekten çıkarılmalarına ilişkin iç hukuk yolu bulunmadığı ortaya çıkmaktadır.
 
AİHS askıya alınarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kapsamındaki belirli hak ve özgürlükleri koruma yükümlülüklerinin geçici olarak devre bırakıldığı da dikkate alındığında KHK’ya ekli liste ile ihraç edilen kişilerin bu ihraçları AİHM’ne ancak şu şartlarla gidebilirler :
 
” – askıya alma hakkına yalnızca savaş zamanında veya ulusun varlığını tehditeden başka bir genel tehlike halinde başvurulmamış olması;
 
– Devlet, yalnızca durumun kesinlikle gerektirdiği ölçüyü aşmış olması;
 
– Devletin uluslararası hukuktan doğan başka yükümlülüklerine ters düşmüş olması;
İşkence ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele veya ceza yasağına, kölelik ve zorla çalıştırmayasağına ve “kanunsuz ceza olmaz, barış zamanında ölüm cezası verilmiş olması, aynı suçtan iki kez yargılanma ve cezalandırılma yapılmış olması  kuralına aykırı tedbirler alınmış olması halleridir.
 
Meslekten ihraçlarda hata olmadığı iddia etmek mümkün olmamasına göre yapılması gereken iş, TBMM Anayasa Komisyonu’nun da KHK’lerle ilgili mağduriyetleri giderecek bir formül üzerinde durup anayasada yapılacak düzenleme ile söz konusu bireysel – idari işlem olan KHK’lere ekli listelerle yapılan ihraçlara karşı yargı denetimi getirilmesidir.
 
Anayasa Mahkemesine iptal başvurusunun gerekçesi ve Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının ilgili kısımları aşağıya aktarılmış olup kararın tam metnine şu linkten ulaşabilirsiniz:  
2016-09-28-22-47-55-11648992232016-09-28-22-48-00-2080355016