Yargıtay Kararı: Evli kadın, tek başına kendi soyadını kullanabilir.

BATMAN’da evli avukat Emine Şeker, eşinin soyadı ‘Temel’ yerine kendi soyadı olan ‘Şeker’i kullanmak için Aile Mahkemesi’ne açtığı dava ‘yasal düzenlemeye aykırı’ olduğu gerekçesiyle reddedilince, davayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun, ‘Evli kadının sadece bekarlık soyadını kullanamayacağına’ yönelik içtihadı değiştirdiğini hatırlatan avukat Şeker, yerel mahkemenin kararını bozdurarak, Batman’da eşinin soyadını almadan kendi soyadını kullanan ilk kadın […]

Nesebin düzeltilmesi -Soybağının reddi -Babalık davası Yargıtay HGK kararı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2005/2-572 Karar: 2005/551 Karar Tarihi: 28.09.2005 ÖZET: Soybağına ilişkin hükümler Aile Mahkemelerinin görevi kapsamındadır. Nüfus kaydının düzeltilmesi davalarına ise Asliye Hukuk Mahkemelerinde bakılır. Ancak nüfus kayıtlarının davacının talebi gibi düzeltilebilmesi için öncelikle gerçek anne-babanın dolayısı ile soy bağının tespit edilmesi gerekir. O halde her iki davanın birlikte açılması halinde […]

Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfiz davası

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatlarımızdan bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz. T.C. … AİLE MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARAR DAVA: Tanıma Ve Tenfiz KARAR TARİHİ: 10/02/2015 Mahkememizde görülmekte bulunan Tanıma Ve Tenfiz davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, […]

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI – EMSAL KARAR

YARGITAY 18. HUKUK DAİRESİ E. 2007/881 K. 2007/8649 T. 22.10.2007 • DİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAYALI OLARAK İSİM DEĞİŞKLİĞİ ( Hırıstiyanlık Dinini Seçen Davacının İslam Dinin Kutsal Aylarından Olan Ramazan Adını Değiştirme İstemi – Din Değişikliğini İdari Kayıt Düzeltme ile Nüfus Kaldına İşleyen Davacının İsim Değişikliği İsteminin Haklı Neden Dayandığı ) 4721/m. 27 ÖZET : Davacının dinini değiştirmesinin yanında kendi dinini […]

Aile Hukuku

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Maddi ve Manevi Tazminat Davası, Ziynet ve Çeyiz Eşyalarının İadesi veya Bedelinin Tahsili Davası, Mal Rejiminden Kaynaklanan Alacak Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi davaları başta olmak üzere Aile Hukuku’ndan kaynaklanan her nevi dava ve talebin ilgili merciler eliyle ileri sürülmesi.

Soyadı değiştirme davası

T.C. YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ E. 1989/1012 K. 1989/2375 T. 2.3.1989 • SOYADININ DEĞİŞTİRİLMESİ 743/m.38 ÖZET : Nüfustaki sicil kaydının değiştirilmesine mahkemece karar verileceğinden, soyadı değişiklik isteminin haklı olup olmadığının araştırılarak değerlendirilmesi gerekir. Haklı nedenin varlığı durumunda soyadının değiştirilmesi olasıdır. DAVA VE KARAR : Dava dilekçesinde “Kunter” olan soyadının “Üsmen” olarak tashihi istenilmiştir. Mahkemece davanın […]

Boşanma davası- Örnek karar

Okumakta olduğunuz yazı ile ilgili bir davanız varsa, bu konuda uzman bir avukatın profesyonel yardımından faydalanmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Bizimle iletişime geçmek veya avukatlarımızdan bilgi almak için [email protected] adresine mail atabilirsiniz.  AİLE MAHKEMESİ DAVACI : C VEKİLİ : Av. DAVALI : E DAVA : Boşanma Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ […]

Soyadı değişikliği davası- Örnek karar

TÜRK MİLLETİ ADINA KARAR VERMEYE YETKİLİ S ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ GEREKÇELİ KARARIDIR DAVACI : A. VEKİLLERİ : Av. DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ DAVA : Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) Mahkememizde görülmekte bulunan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: DAVA: Davacı vekili 05.10.2010 havale tarihli dava dilekçesinde özetle; […]