Yoklama Kaçağı ve Bakaya İdari Para Cezası Vicdani Ret İtiraz Dilekçesi

  … NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE İTİRAZ EDEN : Ad Soyad (TC Kimlik no) Adres : … İTİRAZ KONUSU : Hakkımda … İl/İlçe İdare Kurulunca kesilen … Karar numaralı … tarihli … TL idari para cezası kararına itirazımdır. AÇIKLAMA : Bilindiği üzere Askerlik Kanununun 1. Maddesi düzenlemesine göre “Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her erkek, … […]

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Özgürlüğü Rehberi

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ ÖZGÜRLÜĞÜNE DAİR HER VATANDAŞIN BİLMESİ GEREKENLER[1] Kamu idarecilerinin yaptıkları açıklamalarda sık sık “izinsiz gösteri” tarzı ifadeler kullanıldığı görülüyor. Gösteri ya da yürüyüş yapmak izne mi bağlı? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) göre, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkı demokratik sistemin etkili işlemesinde çok önemli bir yere sahiptir ve ifade özgürlüğü ile […]

Vicdani Ret Derneği Röportajı – 14/06/2013

Bu röportaj Meydan Gazetesi tarafından Avukat Davut Erkan, Vicdani Ret Derneği eş-başkanları Oğuz sönmez, Merve Arkun ve vicdani retçi Ali Fikri Işık ve ’la gerçekleştirilmiş ve gazetenin 10. sayısında yayımlanmıştır. 14/06/2013   Meydan: Askerlik çağına gelen bir erkek, vicdani reddini açıkladığında neyle karşılaşıyor? Davut Erkan: Askerlik çağına gelen bir erkek, öncelikle vicdani ret metnine göre bir yaptırıma […]

Hukuk ve Adalet üzerine röportaj – 11/09/2012

Hukuk ve Adalet üzerine röportaj – 11/09/2012 11/09/2012 Kanunlar, adliyeler ve bir bütün olarak hukuk düzeni adaleti sağlamak için değil; adaletsizliklerin üstünü örtmek ve adalet taleplerini bastırmak için kurulmuş bir mekanizmanın parçalarıdır. Haksızlıklara karşı çıkmanın bedeli her zaman ağır, daha yaşanası bir dünya isteği hep yöneticilerin “adalet” mekanizmalarında mahkûm olmuştur. Kanunları da istediği şekilde değiştiren […]