Miras hukuku; temelde miras bırakanın vefatından önce gerçekleştirdiği işlemler ve vefatından sonra mirasçılar arasında mal ve hakların paylaşılması konusunu düzenleyen hukuk dalıdır.

Bu kapsamda mirasçılık belgesi alınması

Veraset ilamının iptali davaları,

Tasarrufun İptali davaları,

Denkleştirme ve Tenkis Davaları

başta olmak üzere miras hukukunu ilgilendiren her tür davanın açılması ve sürdürülmesi konusunda avukatlık hizmeti vermekteyiz.