T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2004/5702
K. 2005/18847
T. 22.9.2005

ÖZET : Dosya içerisindeki telefon kayıtlarına göre sanıklardan Ferahi adına kayıtlı cep telefon numarasından suç tarihinden öncesinde duygusal arkadaşlık yaptığı müştekinin cep telefon numarasının muhtelif zamanlarda arandığı sabit ise de; sanıkların müştekiye tehdit içerir söz sarf ettiklerine dair müştekinin soyut iddiasından başka sanıkların bu suçtan cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların atılı suçtan beraatlerine karar verilmelidir.

DAVA: Tehdit suçundan sanıklar İbrahim ve Ferahi’nin yapılan yargılamaları sonucunda; mahkumiyetlerine dair ( KARS ) Sulh Ceza Mahkemesinden verilen 9.9.2002 tarihli hükmün Yargıtay’ca incelenmesi O Yer C. Savcısı tarafından istenmekle ve dosya C. Başsavcılığının 27.2.2004 tarihli tebliğnamesiyle dairemize gelmekle yapılan inceleme sonunda gereği düşünüldü:

KARAR: Sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;

Dosya içerisindeki telefon kayıtlarına göre sanıklardan Ferahi adına kayıtlı cep telefon numarasından suç tarihinden öncesinde duygusal arkadaşlık yaptığı müştekinin cep telefon numarasının muhtelif zamanlarda arandığı sabit ise de; sanıkların müştekiye tehdit içerir söz sarf ettiklerine dair müştekinin soyut iddiasından başka sanıkların bu suçtan cezalandırılması için yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden sanıkların atılı suçtan beraatleri yerine yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde mahkumiyetlerine karar verilmesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş, O Yer Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı istem gibi BOZULMASINA 22.09.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.