Ticaret Hukuku; Ticari İşletmeler, Kambiyo Senetleri(Poliçe, Bono, Çek) ve Şirketler Hukukunu içerisinde barındırmakta ve zengin bir yelpazeyi içerisinde barındırmaktadır. Bu kapsamda Tacirler ve Şirketler’in etkin ve etkili Hukuki Danışmanlık hizmetinden faydalanması, olası uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve lehe durumların tesisi bakımından önem arzetmektedir.

Öte yandan ticari hayatın sonucu olarak doğabilecek uyuşmazlıkların çözümü için gerekli davalar,

Kambiyo Senetleri ile ilgili her türlü davalar,

Haksız Rekabet davaları,

Marka ve Patent başvuruları,

Tüketici Hukukundan kaynaklanan davalar,

Vergi Hukukundan kaynaklanan davalar,

İflas ve İflas Erteleme davaları başta olmak üzere ticaret hukukuna ilişkin her tür davanın açılması ve yürütülmesi