İSTANBUL 20. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2017/…Esas

KARAR TARİHİ : 21/05/2018

GEREKÇELİ KARAR

DELİLLERİN TARTIŞILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ, ULAŞILAN KANAAT, SABİT GÖRÜLEN FİİL VE SUÇUN NİTELENDİRİLMESİ:
Olay Tutanağı, Uzmanlık Raporu, iddia, sanık savunmaları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Olay tarihinde, kollukça şüphe üzerine durmakta olan ….. plakalı araç içinde sanıklardan HŞ ve DK’ın yakalandıkları, sanıklardan HŞ’nin üst aramasında 2 ayrı poşet içinde toplam 7.80 gram esrar maddesi, sanık DK’ın üst aramasında 2.500 TL para ve araç içinde pedal kısmında 0.65 gram esrar maddesinin ele geçirildiği; Sanık HŞ’nin kendisini yakalayan kolluk güçlerine olay yerinde şifaen, uyuşturucu maddelerin MŞ isimli şahsa ait olduğunu, bu şahsın Ç. Kafe isimli iş yerinin sahibi olduğunu söylemesi üzerine; belirtilen Ç. Kafe isimli iş yerinde yapılan aramada 1 poşet içinde 3.900 gram uyuşturucu madde, naylon poşet içinde 5 adet kilitli poşette 6.41 gram uyuşturucu madde, 5 adet kilitli poşet içinde 18.26 gram uyuşturucu madde, yine 2 adet kilitli poşet içinde 4.44 gram uyuşturucu madde, yine aynı poşet içindeki kumaş torba içinde 122.80 gram uyuşturucu madde, yine aynı poşet içinde 7 adet kilitli poşette mavi renkli daralı ağırlığı 189.65 gram gelen uyuşturucu hap, yine aynı poşette ilaç kutusu içinde beyaz renkli 225 adet uyuşturucu hap, yine aynı poşette uyuşturucu paketlemekte kullanılan çok sayıda kilitli poşetlerin ele geçirildiği, arama esnasında iş yerinde bulunan FS’nun üst aramasında 3.34 gram esrar maddesi, VM’nın üst aramasında ise 1.07 gram esrar maddesi ele geçirildiği, el konulan maddeler üzerinde İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarınca yapılan incelemeler sonucu düzenlenen 09/02/2017 tarih ve İST-KİM-2017/2665 sayılı uzmanlık raporuna göre; ele geçirilen maddelerin uyuşturucu maddelerden hint keneviri bitki parçaları, esrar, mdma ve amfetamin olduğunun tespit edildiği, sanıklar hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmaları için kamu davası açıldığı anlaşılmıştır.

Her ne kadar sanık HŞ hakkında uyuştururucu madde ticareti yaptığına dair kamu davası açılmışsa da sanık H’nin kendisini yakalayan kolluk güçlerine olay yerinde şifaen, uyuşturucu maddelerin sanık MŞ’ye ait olduğunu, MŞ’nin Ç. Kafe isimli iş yerinin sahibi olduğunu, üzerinde çıkan paraların uyuşturucu madde satışından elde edildiğini belirtmişse de sanık H’nin beyanının usulüne uygun olarak müdafi eşliğinde alınan ifadesi olmadığı, 26.01.2017 tarihinde Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliğinde müdafi eşliğinde alınan ifadesinde üzerine atılı uyuşturucu madde ticareti suçlamasını kabul etmediği, üzerinde çıkan uyuşturucu maddeleri kullanmak amaçlı bulundurduğunu savunduğu, bu savunmasının aksinin kanıtlanmadığı, sanığın uyuşturucu madde satarken yakalanmadığı gibi sanığın uyuşturucu sattığına dair her hangi bir görgü ve tespitin de bulunmadığı, yakalanan uyuşturucunun çeşitlilik arz etmediği, bulunan maddenin miktarının kullanım sınırları içinde kalması, yerleşmiş Yargıtay kararlarının da bu yönde olması göz önüne alındığında, sanığın savunmasının aksine suça konu uyuşturucu maddeleri satacağına, başkasına vereceğine veya kullanmak dışında başka bir amaçla bulundurduğuna ilişkin her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı deliller bulunmadığı, sabit olan eyleminin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçunu oluşturduğu kanaatine varıldığından, sanığın eylemine uyan 6545 Sayılı Yasa ile değişik 5237 Sayılı TCK’nın 191/1 maddesi gereğince cezalandırılmasına, sanık Hüsam diğer sanıkların yakalanmasına yardım ettiğinden cezasından 1/4 oranında indirim yapılmış, cezanın sanığın geleceğine olan olası etkileri gözetilerek TCK’nun 62/1 maddesi uyarınca, cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılmasına karar verilmiş ayrıca 5320 sayılı kanunun geçici 7/2 maddesinin emredici hükmü gereğince 5237 sayılı TCK’nun 191/8 maddesi yollamasıyla TCK’nun 191/2 maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair hüküm kurulmuştur.