İstanbul Barosu ‘nda 38157 sicil no ile kayıtlı

Av. Davut ERKAN (Kimlik No: 20386911202)

Adres: Bahariye Cad. No:92/4 Kadıköy-İSTANBUL

Gerçek kişilerin, noterde vekâletname düzenlerken nüfus cüzdanı ya da pasaportlarını bulundurmaları gerekir.

Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde şirket yetkilisinin imza sirküleri ve yetki belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

Boşanma davasında kullanılmak üzere çıkarılacak vekâletname için iki adet fotoğraf gerekmektedir.